Oferta i usługi

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI NA KAŻDYM ETAPIE

 • inwentaryzacje architektoniczne, budowlane, sanitarne,
 • pomiary geodezyjne, mapy do celów prawnych, mapy do celów projektowych, mapy do celów lokalizacyjnych,
 • badania gruntowe, geologiczne, geotechniczne, wody,
 • ekspertyzy o stanie technicznym, opinie o stanie technicznym i technologicznym
 • analizy terenu, działki, obiektów budowlanych pod względem prawa budowlanego, przepisów BHP, Sanepid, PPOŻ oraz innych rozporządzeń w tym warunków technicznych (WT),
 • uzyskiwanie pozwoleń, decyzji o pozwolenie na budowę, decyzji o warunkach zabudowy, relacje z urzędami za inwestora, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie,
 • uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych z rzeczoznawcami SANEPID i BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) oraz jednostkami Sanitarnej Stacji Epidemiologicznej,
 • zgłoszenia budowlane, projekty na zgłoszenie, projekty wewnętrzne i nie wymagające pozwolenia na budowę,
 • projekty obiektów istniejących: przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, zmiany sposobu użytkowania,
 • projekty zewnętrzne i wewnętrzne architektoniczne, budowlane, technologii i procesów produkcyjnych, pełnobranżowe, koncepcyjne, instalacyjne: sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, ciepłownicze, inne,
 • projekty otoczenia, PZT – plany zagospodarowanie terenu, projekty instalacji doziemnych, projekty przyłączy, uzgodnienia (ZUD),
 • mała architektura, projekty sytuacyjne, projekty ogrodów, utwardzeń, projekty wjazdów oraz drogowe,
 • projekty koncepcyjne, architektoniczne, budowlane, instalacyjne, wykonawcze, warsztatowe, szczegółowe, projekty detali i styków,
 • projekty elewacji, dociepleń, ociepleń i kolorystyki, przebudowy elewacji, zmiany nieistotne, projekty wykonawcze zewnętrzne,
 • projekty budynków mieszkalnych: zagrodowych, jednorodzinnych, wielorodzinnych, projekty obiektów kubaturowych, obiektów przemysłowych, obiektów medycyny i innych nietypowych (w tym budynki edukacji, jak szkoły, przedszkola),
 • kosztorysy, przedmiary, wyliczenia, zestawienia i dobory materiałowe oraz ilościowe, ofertowanie, uzyskiwanie ofert wraz z porównywaniem,
 • współpraca z hurtowniami, sklepami, dostawcami, wykonawcami i podwykonawcami budowlanymi w różnych specjalnościach, realizacja dostaw, zamówień, uzyskiwanie rabatów,
 • samowole budowlane, legalizacje, przeprowadzanie dowodów przez jednostkami administracji terytorialnej, współpraca z nadzorem budowlanym PINB, WINB,
 • współpraca z miejskim konserwatorem zabytków i wojewódzki konserwatorem zabytków,
 • współpraca z administracjami (AN), administracją zasobów komunalnych (AZK), Zarządem Lokali miejskich (ZLM), Techniczna obsługa Nieruchomości (TON),
 • relacje z urzędami miasta, gminy, nadzorami budowlanymi i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pełnomocnictwo pełne i ograniczone,
 • wypełnianie wniosków, dokumentów, uzyskiwanie warunków zasilania oraz promes od gestorów sieci jak i pomoc w otrzymaniu umowy od właściwych dostawców energii elektrycznej, gazu i przyłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • projekty urbanistyczne, analizy obszarów inwestycyjnych i planów miejscowych (planów zagospodarowanie przestrzennego), badania środowiskowe,
 • odbiory częściowe i końcowe, pomoc w odbiorach budynków mieszkalnych, odbiory deweloperskie, nadzór autorski oraz nadzór inwestorski,
 • kierownictwo budowy pełne i ograniczone, inspektor nadzoru budowlanego, inwestor zastępczy, project manager, kierownik budowy, kierownik robót, inspektor inwestycyjny, manager kontraktu,
 • projekty wnętrz, aranżacji, koncepcje wnętrzarskie, schematy funkcjonalno – przestrzenne,
 • projekty mebli indywidualnych: koncepcyjne, wykonawcze i warsztatowe wraz z przedmiarami, zestawieniami i rozkrojami oraz detalami,
 • projekty stoisk handlowych, usługowych, targowych oraz retail, shop-in-shop, kiosków, POS, POSM, kompleksowe projekty sklepów i lokali (w tym w centrach handlowych przy pełnej współpracy z konkretnymi galeriami handlowymi) oraz show-room,
 • wizualizacje 3D, renderingi komputerowe, wizualizacje fotorealistyczne, szkice, animacje, spacer 3D, modele 3D budynków, otoczenia, produktów, wizualizacje zewnętrzne, wewnętrzne oraz produktowe i detali 3D,
 • grafika 2D i 3D, reklama, fotografia.

Czytaj więcej…