Marcin Sieradzki – Kandydat na posła RP z ramienia .NOWOCZESNA w Wyborach Parlamentarnych 2015

OFICJALNA STRONA KANDYDATA DO SEJMU RP W VIII KADENCJI W ROKU 2015 Z RAMIENIA KW NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU, OD 2016 ROKU CZŁONKA PARTII NOWOCZESNA, ZASTĘPCY KOORDYNATORA POWIATU ZGIERSKIEGO, SPECJALISTY DS. SOCIAL MEDIA W OKRĘGU SIERADZKIM.

Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie

Peter F. Drucker

Marcin M. Sieradzki - urodzony 25. stycznia 1984 roku

marcin-sieradzki4Przedsiębiorca; jego działalność gospodarcza oraz spółki w których jest współwłaścicielem i /lub członkiem zarządu zajmują się projektowaniem budynków kubaturowych, architekturą, projektowaniem wnętrz, budownictwem, wykończeniem wnętrz, produkcją mebli biurowych i sklepowych, stoiskami targowymi i handlowymi, produkcją reklamy i grafiki, brandingiem i marketingiem, rewitalizacją łódzkim kamienic, urbanistyką, doradztwem inwestycyjnym oraz nadzorami i odbiorami.

Z wykształcenia architekt, tytuł magistra inżyniera architekta uzyskał w roku 2009. Pasję edukacyjną pogłębiał na stacjonarnych, czteroletnich studiach doktoranckich. marcin-sieradzki2Przewód doktorski zamknął pod koniec 2014 roku. Rozprawę doktorską pod tytułem "Metamorfozy obiektów mieszkalnych w obliczu postępu technologicznego" będzie bronił w październiku lub listopadzie bieżącego roku.

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby architektów, należy do elitarnego stowarzyszenia SARP.

W stowarzyszeniu .Nowoczesna od sierpnia 2015 roku. Brał udział w tworzeniu struktur w powiecie zgierskim, związany z okręgiem wyborczym numer 11; we wrześniu był wice przewodniczącym okręgowej komisji referendalnej, nie związany z żadną partią polityczną, przed rokiem 2015 nie był związany z polityką.

marcin-sieradzki1Prywatnie interesuje się architekturą (z naciskiem na modernizm międzywojenny), historią sztuki (głównie malarstwem) literaturą, kinematografią (film amerykański i francuski), polityką i gospodarką, kulinariami. W wolnych chwilach gotuje, podróżuje (głównie kraje śródziemnomorskie, miasta europejskie, Polska północna), uprawia sport (narciarstwo, pływanie).

Mieszka w Łodzi i w Grotnikach, pracuje w Łodzi i w Zgierzu. Żonaty, ojciec dwóch córek w wieku przedszkolnym.

 

Naprawmy Polskę! Nikt za nas tego nie zrobi

Ryszard Petru

nJest niedziela 31-ego maja 2015 roku. Na Kongres Założycielski Nowoczesnej przychodzi 6 tysięcy osób. Wszyscy pragną zmiany. „Minęło 26 lat od upadku komunizmu” – mówią. „Udało się, ale teraz czas na więcej”. Ludzie zapisują swoje postulaty i przypinają je do ściany. Z tych małych karteczek tworzy się nazwa „Nowoczesna” – symbol marzenia o nowoczesnym i dobrze zarządzanym kraju – Polski, w której wszyscy pragniemy żyć.

Ta obywatelska inicjatywa pociąga za sobą szereg kolejnych wydarzeń. W całym kraju odbywają się konsultacje społeczne, bo to ludzie wiedzą najlepiej, jakie są ich potrzeby, i co trzeba zmienić. Na podstawie tych konsultacji zespoły ekspertów tworzą program, który już wkrótce zmieni nasz kraj.

marcin-sieradzki1 Mój życiorys, doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie sprawiają, iż posiadam umiejętności jako wykładowca i dydaktyk. Dodatkowo jestem specjalistą w dziedzinie historii architektury, projektowania architektonicznego i procesu inwestycyjnego. W środowisku uchodzę za eksperta w takich sprawach jak prawo budowlane i koordynacja pełnobranżowych projektów architektoniczno-budowlanych. Kiedyś jako pracownik i praktykant, później  również jako kierownik i Prezes Zarządu, teraz jako właściciel dobrze znam realia małych i średnich przedsiębiorców oraz pracodawców i pracowników. Mam duże doświadczenie w relacjach z urzędami, nadzorami i instytucjami terytorialnymi i samorządowymi. Wiem zatem dobrze jak można pomóc polskiej gospodarce by była .Nowoczesna.

Po pierwsze należy dążyć do postulatu "mniejsze Państwo, mniej biurokracji" poprzez uproszczenie przepisów i ich ujednolicenie. Państwo i urzędy je reprezentujące winny być dla obywateli i winny być dostępne i przyjazne.  Należy też skończyć z przywilejami, zderegulować zawody, uprościć procedury. Konieczne jest też by ułatwić możliwość inwestowania, umożliwić innowacyjność oraz uprościć bytowanie małych i średnich firm, które w dużej mierze przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i mają znaczny wpływ na budżet państwa.

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Mamy potencjał i aspiracje – aby to w pełni wykorzystać, musimy stworzyć odpowiednie warunki. My naprawdę możemy więcej. Jesteśmy innowacyjni i kreatywni. Nasza gospodarka może być nowoczesna, a rynek pracy nastawiony na wykwalifikowanych pracowników. Dlatego stawiamy przed Polską nowe cele, które realizować będą nowi ludzie, bo nasze państwo można zorganizować lepiej za te same pieniądze.

Do czego dążymy /ogólne postulaty:

.Nowoczesne Państwo

Państwo dla obywateli – nie dla partii
dwu kadencyjność posłów, koniec z finansowaniem partii z budżetu, proste i przejrzyste prawo;

.Nowoczesna Gospodarka

Wolność gospodarcza przede wszystkim
miejsca pracy oparte na wiedzy i umiejętności, uproszczenie i ujednolicenie przepisów podatkowych, koniec przywilejów, zmniejszenie biurokracji;

.Nowoczesna Edukacja

Edukacja, która daje dobry start
wyrównanie szans edukacyjnych, współpraca uczelni i biznesu, wsparcie szkół zawodowych;

.Nowoczesna Polityka Międzynarodowa

Nowoczesna Polska w świecie – zastrzyk nowej energii dla Europy
pełna integracja europejska, w przyszłości łącznie ze strefą euro.

.Nowoczesna Polityka Społeczna

Stabilna i obywatelska
Godne emerytury, aktywizacja oraz realna pomoc dla najbardziej potrzebujących;

.Nowoczesna Ochrona Zdrowia

Uzdrowić ochronę zdrowia
pacjent w centrum, dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne, zmiana organizacji;

.Nowoczesna Kultura

Kreatywność – napęd rozwoju
możliwość odpisu 1% podatku dochodowego (CIT) na wspieranie kultury, nacisk na edukację w zakresie kultury, promocja polskiej kultury za granicą;

.Nowoczesna Kampania

Przemyślane, logiczne i eksperckie działania.
Nowoczesna nie obieca Wam cudów. Mamy za to możliwy do realizacji program, kompetencje i zapał do pracy.

.Nowoczesna Lista Kandydatów

Ludzie pełni zapału, wykształceni, pracowici, młodzi.
Nowoczesna ma 876 kandydatów na posłów. Średnia wieku przyszłych posłów to 40 lat. Aż 43% z nich stanowią kobiety.